Disclaimer

Online magazine Duurzaam Amsterdam publiceert artikelen over duurzaamheid en aanverwante onderwerpen.

De redactie van Duurzaam Amsterdam selecteert deze onderwerpen, kiest voor een passende invulling, en is daarbij volledig onafhankelijk.

Beweringen, ervaringen en meningen geuit in artikelen op deze site, zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de redactie van Duurzaam Amsterdam.

De redactie van Duurzaam Amsterdam kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Alle artikelen zijn geschreven door de redactie van Duurzaam Amsterdam. Zowel artikelen als door ons gemaakte foto’s zijn eigendom van Duurzaam Amsterdam.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan – zoals artikelen of foto’s – openbaar te maken of in enigerlei andere vorm te herpubliceren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duurzaam Amsterdam, tenzij het gaat om het zogeheten ‘fair use’.

Linken naar artikelen kan wel, eventueel met de intro van het stuk erboven. Hiervoor is het niet nodig om toestemming te vragen aan Duurzaam Amsterdam.

Duurzaam Amsterdam plaatst op deze site en in de nieuwsbrief advertenties, vacatures en winacties van bedrijven en organisaties die daarvoor een bepaald tarief betalen. Dit wordt op de site duidelijk gemaakt door de tekst: aangeboden door [naam bedrijf / organisatie].

Winacties die door Duurzaam Amsterdam zelf worden aangeboden, zonder financiering van derden, hebben deze vermelding niet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de website en de nieuwsbrief van Duurzaam Amsterdam, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie niet volledig, juist of actueel is.

Duurzaam Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de nieuwsbrief.

Eventuele wijzigingen in de informatie op deze website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Duurzaam Amsterdam garandeert niet dat deze website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Zij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van de bereikbaarheid van de site.

Duurzaam Amsterdam behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen.

Bovenstaande geldt eveneens voor de bijbehorende social media kanalen van Duurzaam Amsterdam.

Deze website en de nieuwsbrief bevatten links naar websites van derden. Bijvoorbeeld een link naar een artikel in een wetenschappelijke publicatie. Dit betekent niet altijd dat Duurzaam Amsterdam deze websites aanbeveelt, volledig met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt.

Ook geeft Duurzaam Amsterdam geen waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van websites waarnaar wordt gelinkt.